Czy impakt społeczny może iść w parze ze zrównoważoną pracą?

Zdjęcie z Unsplash
Zdjecie: Tim Gouw / Pexels

Poniżej zebraliśmy najważniejsze wnioski, które wierzymy, że mocno kształtują dzisiejszą rzeczywistość pracowników (tym bardziej zdalnych). Ten temat specjalnie nas dotyczy, ze względu na nasz format pracy. Cały nasz zespół w Change Pilots pracuje zdalnie, spotykając się od czasu do czasu na żywo podczas sesji roboczych np. z klientami. My również borykamy się ze spadkiem motywacji, wypaleniem zawodowym oraz brakiem uważności.

Zdjęcia z Unsplash / Pexels

Utożsamianie się z misją firmy — potrzeba uczestniczenia w czymś większym.

Wyobraźmy sobie taką sytuację — jesteśmy pracownikami w firmie takiej jak Patagonia albo Fairphone (marzenie wielu Millennialsów!). Każdego dnia, mamy poczucie, że nasze wartości idą w parze ze strategią firmy. Każdy dzień kończymy z poczucie, że dokładamy się aby rzeczywiście zmienić ten świat. Mamy tutaj idealny przykład sytuacji wygrania po obu stronach (eng. win-win). Firma zyskuje w oczach pracownika, a pracownik chce i jest zaangażowany. Rotacja pracowników? Jeśli tak to tylko wewnętrznie i na zasadzie zarządzania talentami. Brzmi pięknie prawda? To może być i jest prawda w wielu przypadkach. Budowanie zrównoważonej tożsamości firmy, wspiera rozwój relacji między pracownikiem a firmą. Tym bardziej, jeśli nie ma “namacalnego” kontakty z firmą, pracownicy zdalni coraz częściej mówią, że chcą mieć poczucie, że pomimo tego są “częścią czegoś większego”.

Zdjęcia z Unsplash / Pexels

Nowy świecący co-working + owocowe czwartki — już nie wystarczą.

Największe firmy korporacyjne, konkurując o pracownika, prześcigają się między sobą notoryczne zmieniająć wystrój biur i dokładając nowe bonusy. To takie pret-a-porter w wydaniu firm — co sezon coś nowego aby stymulować zainteresowanie pracowników. Kiedyś przeżywaliśmy boom owocowych czwartków lub casual piątków. Teraz mamy biurka do pracy na stojąco, ogródek na dachu czy pokój zabaw. Brzmi fajnie i napewno daje możliwość chwilowego odpoczynku. Jest to rozwiązanie, ale jednorazowe — krótkowzroczne, nie leczące podstaw problemu. Pracodawcy mają wyzwanie przed sobą — stworzyć miejsce sprzyjające pracy jak i również regeneracji w trakcie pracy. Od kilku lat możemy zauważyć trend pracownika zdalnego (eng. nomad worker), który realizuje swoją pracę podróżując po różnych krajach. Rosnące zainteresowanie wymianą biurka (eng. desk swap) można zauważyć na takich platformach jak coworkies albo coworking in the wood. Pracownicy potrzebują zmiany otoczenia. Systemu, który pozwoli im bezszwowo doświadczyć nowego miejsca, aby móc realizować swoje odpowiedzialności pracownicze, przy okazji nie wypalając się doszczętnie.

Zdjęcia z Unsplash / Pexels

Budowanie świadomości pracownika — wellbeing + work-life balance.

Powoli możemy zaobserwować, jak firmy zmieniają swoje zdanie co do wpływu work-life balance / wellbeing na efektywność pracowników i ich zadowolenie z pracy. Dzięki zrozumieniu sytuacji w jakiej znajduje się pracownik, firmy mogą nauczyć swoich pracowników jak powinno wyglądać zachowanie zdrowej proporcji między życiem osobistym, a pracą. Co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wypalenia zawodowego. Nie bez powodu coraz większą popularnością cieszą się 4-dniowe tygodnie pracy. Dbanie o uważność pracownika nigdy nie było tak ważne jak teraz. Kiedyś pracownik w biurze miał jasne zasady, które mówiły mu kiedy wstać i przejść się po kawę, kiedy porozmawiać z kolegami/koleżankami w pracy. Co ważniejsze, kiedyś pracownik wiedział kiedy skończyć pracę, bo został on po prostu wyrzucony przez ekipę sprzątającą. Teraz, pracownik zdalny, jeśli nie ma rodziny która zmusza go aby wstać od biurka, to zatraca się w pracy albo wręcz odwrotnie — ukrywa się przed nią. Słyszymy, że firmy już prowadzą wewnętrzne kampanie, szkolenia albo poradniki które mają już na celu wsparcie pracownika zdalnego w pracy hybrydowej. Dostęp do psychologów albo doradzców zawodowych nigdy nie było aż tak potrzebne jak teraz.

Impakt społeczny, to obszar, który potrzebuje realnego wsparcia i zrozumienia ze strony biznesu. Impakt społeczny połączony z pomocą przyrodzie, to suplement diety na wypalenie zawodowe . To wspieranie pracownika w ciężkim momencie (albo nadchodzącym), kiedy to praca zdalna jest monotonna, męcząca lub wręcz nie przynoszą zadawalających już efektów.

Zdjęcia z Unsplash / Pexels

Naturę można chronić — nie poprzez zabranianie jej, ale poprzez specjalnie zaprojektowane działania, które uczą odpowiednich postaw i zachowań w naturze.

--

--

Strategic design consultancy that offers a unique perspective as both designers & strategists. They make unknown known & help organizations design their growth.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
CHANGE PILOTS

CHANGE PILOTS

Strategic design consultancy that offers a unique perspective as both designers & strategists. They make unknown known & help organizations design their growth.